Sektörel Çözümler

Mobil Su Arıtma Sistemleri

mobil su arıtma cihazı

Mobil su arıtma cihazları, içme amaçlı arıtılmamış kaynaklardan (nehirler, göller ve kuyular gibi) suyu arıtmak için kullanılan, kendi kendine yeten, kolayca taşınan su filtreleme sistemidir. Başlıca işlevleri patojenleri ve çoğu zaman askıda kalan katı maddeleri ve bazı hoş olmayan veya toksik bileşikleri ortadan kaldırmaktır.

Mobil su arıtma sistemleri ile özellikle bir tesisin ilk kurulum ve yapım aşamasındaki acil ihtiyaç durumlarında henüz tesislerin kalıcı su arıtma sistemleri mevcut değilken veya dönemsel su ihtiyaçları fazla olan işletmeler, şantiyeler, fabrikalar, askeri üsler, kampüsler, lojmanlar, siteler gibi alanlarda içme, kullanma ve üretimi için gerekli temiz ve şartlandırılmış suyu rahatlıkla sağlanabilmektedir.

Mobil su arıtma sistemleri su ihtiyacınızı karşılamak için hızlı, güvenilir ve uygun maliyetli çözümlerdendir. Su arıtma sistemi, ihtiyaca ve alana göre mobil, bir veya daha fazla konteyner içerisine veya römork üzerine kurulur.

Mobil su arıtma sistemlerimizde yapılan doğru analiz ve tespitler sonucu su ihtiyacınıza göre koagülasyon, filtrasyon, aktif karbon filtrasyon, su yumuşatma sistemleri, ters osmoz, demineralizasyon, antiskalant dozaj, ultraviyole dezenfeksiyon gibi prosesler uygulanmaktadır.

Bu birimler, gelişmekte olan ülkelerin ve afet bölgelerinin sakinleri, askeri personel, kampçılar, yürüyüşçüler ve vahşi doğada çalışanlar dahil temiz su temini hizmetlerine erişimi olmayan insanlara özerk içme suyu sağlar. Bunlara ayrıca kullanım noktası (POU) su arıtma sistemleri ve tarla suyu dezenfeksiyon teknikleri denir.

Mobil su arıtma sistemlerimiz çeşitli kapasitelerde ve üretime hazır olarak hizmetinize sunulur. Konteyner tipi su arıtma sistemleri iç çidarları uygun kalınlıkta ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak her koşula uyum sağlar.

mobil su arıtma sistemi