Endüstriyel Su Arıtma

Kuyu Suyu Arıtma Sistemleri

kuyu suyu arıtma cihazları
Suyunuz özel bir kuyu tarafından sağlanıyorsa, sudaki kirletici maddelerin test edilmesi gerektiğinin farkında olmak çok önemlidir. Bu durum, kirlenen suları doğru su filtrasyon sistemini seçmemize olanak sağlar. Günümüzde kuyuların çoğu atık su, tarım ve hava kirliliği veya asit yağmuruyla kirlenmiştir. EPA (Çevre Koruma Ajansı) toplam koliform bakteri, nitrat ve kurşun için kuyu suyunun periyodik olarak test edilmesini önerir. Kuyu suyu arıtma sistemi satın almak istiyorsanız sudaki şikayetlerinizi tespit etmek çok önemlidir. Sudaki çeşitli kirleticilerin arıtılmasına yönelik standart bir yaklaşımın her zaman işe yaramadığı unutulmamalıdır. Su arıtması, mineraller, bakteriler, algler, virüsler, süspanse edilmiş katı maddeler ve kimyasallar gibi maddelerin uzaklaştırılmasını içerir.

Artezyen sularındaki olumsuz şartlardan (kireç, bulanıklık, bakteri vs), içme suyu yada proses sularındaki istenmeyen maddelerden dolayı özellikle su tüketiminin oldukça fazla olduğu hastaneler, laboratuvarlar, oteller, pansiyonlar, çamaşırhaneler ve fabrikalar gibi yerlerde suyun sisteme verilmeden önce arıtılması gerekmektedir. Günümüz standartların da kullanılan medikal cihazlar, fabrikalar da kullanılan makineler veya bu gibi yatırım maliyetleri oldukça yüksek olan sistemler temiz ve kaliteli su ile birlikte çalışmalıdır. Örneğin; laboratuvar ortamında kireçli bir su hassas okuyucuların üzerini kireç ile kaplayıp, verilerin sağlıklı alınamamasına yol açacaktır. Fabrikalardaki takım tezgahlarında kullanılan bor yağı kalitesini düşürecek ve metal yüzeylerin paslanmasına sebep olacaktır.

Kuyu suları yada artezyen sularındaki en sık görülen sorunlar şu şekildedir;

Bakteri: Şüphesi bakteri kirliliği olan bir su hayati riskler taşır. Genel de tespit edilen bakteriler; Koliform bakteri, Escherichia coli (e coli, koli basili), enterokoklar’dır. Bu kirliliğin nedeni, su kaynağının yer altı özellikleri, tarım arazisi hastane kanalizasyon foseptik gibi kirleticilere yakınlığı ile doğrudan alakalıdır.

Kireç: İster ev olsun, ister işletme, su tüketimi azda olsa yüksekte olsa, sudaki kireç arıtılmalıdır. Çünkü kireç evler de, fabrikalar da, hastaneler de laboratuvar da oteller de, kısacası suyun kullanıldığı her yerde, elektrik ve ısınma enerji maliyetlerini arttırır, arızalara neden olup bakımları sıklaştırır ve dolayısıyla ekonomik zarara sebep olur.

Koku: Yeraltı sularındaki en sık rastlanan sorunlardan biri olan koku, ağır kükürt kokusu (çürük yumurta) veya daha farklı kokular suyun kullanımın da oldukça sıkıntı oluşturur.

Bulanıklık: Her ne kadar içerisinde bakteri veya kimyasal kirlilik olmayan bir suyu bulanık halde kullanmak, ister istemez tedirgin edici bir duruma yol açmaktadır.

en iyi kuyu suyu arıtma sistemleri

Kuyu Suyu Arıtma Yöntemleri

Reverse Osmosis: Ağır metalleri ve nitratları yok eder. Genellikle aktif karbon filtreleri ile birlikte kullanılır.

Su Yumuşatma Sistemleri: Sudaki sertlik yapıcı (kireç) mineraller olan kalsiyum ve magnezyumu giderip, kireçsiz bir su elde etmemizi sağlar.

Kum Filtrasyon: Sudaki kaba tortuları, kumu ve mili tutmak için kullanılır.

Aktif Karbon: Sudaki kimyasal kirliliği yok ettiği gibi özellikle bulanıklığı ve kokuyu temizler.

Ultraviyole: Tüm mikroorganizmaları öldürür. İnaktivasyonu artırmak ve parazitler de dahil olmak üzere partiküler maddeleri temizlemek için mikrofiltrasyon ile birlikte kullanılmalıdır.

Klorlama: Bakteri ve virüsleri öldürür. İnaktivasyonu artırmak ve parazitler de dahil olmak üzere partiküler maddeleri temizlemek mutlaka için mikrofiltrasyon ile birlikte kullanılmalıdır.

Ozonlama: Zararlı mikroorganizmaları öldürür. İnaktivasyonu artırmak ve parazitler de dahil olmak üzere partiküler maddeleri temizlemek için mikrofiltrasyon ile birlikte kullanılmalıdır.

Bu durum tamamen hizmet aldığınız firmanın tecrübesi ile bağlantılıdır. Suyu tanımak, yapılan analizi iyi okuyabilmek ve en doğru sistem dizaynını tasarlamak, mevcut suyu amaca uygun bir şekil de arıtabilmek için hayati önem taşımaktadır. Firmamız, kuyu suyu arıtım çözümleri ile profesyonel kadrosuyla 2012 yılından beri sizlerin hizmetindedir.

Gelişen teknoloji ile birlikte, hayatımızın kolaylaşması ile birlikte, bazı alanlarda da sorunlar ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Yeraltı suları da bu konudan etkilenen birçok şıktan biri. Doğanın daralması, fabrikalar ve sanayi bölgelerinin artması, hayatımız dolaylı yollardan giren birçok kimyevi madde, tarım ilaçları, kanalizasyon yada foseptik sızıntıları gibi kirleticiler, susuzluğa alternatif bir seçenek olarak görülen kuyuların kirlenmesine neden olmaktadır.

Yeraltı sularındaki en sık rastlanan sorunların başında kireç problemi gelmektedir. Duşakabin ve aynalar da görülen lekeler, su ısıtıcı içerisinde ki kireç taşı oluşumu, bardaklarda ki lekeler, sertleşmiş giysiler gibi bir çok şekil de karşımıza çıkar. Bunula birlikte, sudaki koku ve bulanıklık sık rastlanan problemlerdendir. Özellikle beyaz yüzeyler ve giysiler de kahverengi veya bazı durumlarda kırmızılaşma da sudaki demir mangan oranının yüksekliğinin habercisidir. 

Maliyet hesabı, tamamen mevcut suyun kirliliği ile alakalıdır. Örneğin; kum veya mil sorunu varsa basit bir filtrasyon sistemi ile çok ekonomik olarak çözülebilir. Ama suda demir veya tuz gibi istenmeyen kirleticiler varsa, tamamen profesyonel cihazlar ile arıtılacağından, maliyet, diğer arıtım çözümlerine göre daha fazla olacaktır.