Özel Projeler İle

Kişiye Özel Çözümler...

Yüzlerce Kurumsal Referans

Müşteri memnuniyeti en iyi referansımızdır!


Dünya Markaları İle

Profesyonel Çözümler

Kuyu Suyu Arıtma

Suyunuz özel bir kuyu tarafından sağlanıyorsa, sudaki kirletici maddelerin test edilmesi gerektiğinin farkında olmak çok önemlidir. Bu durum, kirlenen suları doğru su filtrasyon sistemini seçmemize olanak sağlar. Günümüzde kuyuların çoğu atık su, tarım ve hava kirliliği veya asit yağmuruyla kirlenmiştir. EPA (Çevre Koruma Ajansı) toplam koliform bakteri, nitrat ve kurşun için kuyu suyunun periyodik olarak test edilmesini önerir. Kuyu suyu arıtma sistemi satın almak istiyorsanız sudaki şikayetlerinizi tespit etmek çok önemlidir. Sudaki çeşitli kirleticilerin arıtılmasına yönelik standart bir yaklaşımın her zaman işe yaramadığı unutulmamalıdır. Su arıtması, mineraller, bakteriler, algler, virüsler, süspanse edilmiş katı maddeler ve kimyasallar gibi maddelerin uzaklaştırılmasını içerir.

kuyu suyu arıtma

Yer seviyesinden düşük derinliklerde, evsel ve endüstriyel uygulamalar için en yaygın kullanılan doğal su kaynağıdır. Doğal suların kalitesi, söz konusu su kaynağının bulunduğu yerin konum ve durumuna göre değişmektedir. Yağış suyu olarak yeryüzüne düşen sular hem doğal hem de yapay yollarla kirlenmektedir. Örneğin kireçtaşı nitelikli ortamlar, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin, sert sulara neden olmaktadır. Böyle alanlardaki yağış suları yüzey sularına ve yeraltı sularına (kuyu suyu) ulaşabilmektedir. Yapay kirlenme ise tamamen insan aktiviteleri sonucu oluşmaktadır. Endüstriyel atıklar, tarımda gübre ve ilaçların kullanımı, evsel atık sular, yeraltı ve yüzeysel sulara karışmakta ve su kalitesini olumsuz etkilemektedir. Yer altı sularının yüzey sularına göre en büyük avantajları çevre kirliliğinden daha az etkilenmeleri ve bünyelerinde daha az miktarda askıda katı madde ihtiva etmelidir. Su yumuşatma reçinesi sodyum bazlı katyonik (pozitif yüklü iyonların bulunduğu) reçinedir. Kalsiyum ve magnezyum iyonları, katyonik reçine yatağından geçerken sodyum iyonları ile yer değiştirir.

Kuyu Suyu Arıtma Yöntemlerinden Bazıları
Reverse Osmosis: Ağır metalleri ve nitratları yok eder. Genellikle aktif karbon filtreleri ile birlikte kullanılır.
Su Yumuşatma Sistemleri: Sudaki sertlik yapıcı mineraller olan kalsiyum ve magnezyum arıtımı için kullanılır. Kireç sorunu yaşanan her alan da kullanılabilir.
Demir/Mangan Filtrasyon: Yüksek seviyede demir ve mangan içeren su, hem tat hem de görünüm açısından rahatsız edici olabilir ve çoğu zaman küvetlerin, lavaboların ve giysilerin lekelenmesine neden olabilir.
Aktif Karbon Filtrasyon: Sudaki kimyasal kirliliği yok ettiği gibi özellikle bulanıklığı ve kokuyu temizler.
Ultraviyole: Tüm mikroorganizmaları öldürür. İnaktivasyonu artırmak ve parazitler de dahil olmak üzere partiküler maddeleri temizlemek için mikrofiltrasyon ile birlikte kullanılmalıdır.
Klorlama: Bakteri ve virüsleri öldürür. İnaktivasyonu artırmak ve parazitler de dahil olmak üzere partiküler maddeleri temizlemek için mikrofiltrasyon ile birlikte kullanılmalıdır.
Ozonlama: Zararlı mikroorganizmaları öldürür. İnaktivasyonu artırmak ve parazitler de dahil olmak üzere partiküler maddeleri temizlemek için mikrofiltrasyon ile birlikte kullanılmalıdır.

Kuyu sularından kaliteli içme suyu veya proses suyu üretmek amacıyla kullanılan cihazlardır. Genelde kuyu sularında kullanılan yöntem kuyudan gelen su ön filtreden geçilerek içerisinde bulunan kum, demir, kireç gibi maddelerin atılması sağlanıp daha sonra su eğer kulanım amaçlı kullanılacak ise klorlama yapılıp su dezenfekte edilir.

su problemleri


daire girişi su arıtma

 

 

Ürünlerimiz Hakkında Fiyat Bilgisi, Teknik Özellik, İhtiyaçlarınız Ve İsteğiniz Üzere (1 Ton, 2 Ton, 10 Ton vb.) Tasarlanmasını İstediğiniz Ürünler İçin İletişim Formunu Doldurmanız Yeterli.